Välkommen till Linköping 24-26 april

Välkommen till Linköping 24-26 april

Välkommen till Linköping 24-26 april

Välkommen till Linköping 24-26 april

Postrar

Posterutställningen kommer att äga rum i Galleri K. Under rasterna är posterförfattarna på plats för att berätta mer och svara på dina frågor.  Varje posterförfattare kommer även att kort presentera sin poster under det vetenskapliga programmet som äger rum under måndag eftermiddag, parallellt med föreläsningarna i Crusell-hallen.

De vetenskapliga presentationerna och posterpresentationerna kommer att spelas in och göras tillgängliga för att alla anmälda deltagare efter Tandhygienistdagarna 2022. 

 

Sandra Lod Dimenäs, doktorand

En teoribaserad undervisningsmodell för förbättrad munhygien hos ungdomar- en behandlingsstudie

 

Ann-Catrin André Kramer, odont dr

Obstruktiv sömnapné i utbildning för tandhygienister – ett internationellt utvecklingsprojekt

 

Charlotte Johansson, doktorand

Att stärka individens egen förmåga till munhälsa vid psykisk ohälsa

 

Amela Fisic, doktorand 

Tandhygienisters och tandläkares rutiner kring personer med muntorrhet 

 

Kontaktinformation

Vid frågor om programmet
Lena Munck, Sveriges Tandhygienistförening
E-post:
lena.munck@tandhygienistforening.se

Vid frågor om anmälan
Resia Kongress
E-post: congress.uppsala@resia.se
Tel: 018-18 35 35 (Telefontid tisdag - torsdag kl. 9.00 - 12.00) 

Datum

24 april, 2022: Konferensen startar!

Arrangeras av