Välkommen till Linköping 24-26 april

Välkommen till Linköping 24-26 april

Välkommen till Linköping 24-26 april

Välkommen till Linköping 24-26 april

Vetenskapligt program

Måndag 25 april 

Lokal: Sonaten

14.00 – 17.00 Parallellt vetenskapligt program 

Annica Almståhl, universitetslektor Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet, samordnar och presenterar det vetenskapliga programmet. De vetenskapliga presentationerna kommer att spelas in och vara tillgängliga digitalt för anmälda deltagare, efter TandhygienistDagarna.

 

Muntliga presentationer 

Susanne Lindqvist, odont dr
Oral health, experiences of oral care, associated factors, and mortality among people in short-term care

Kristina Edman, med dr.

Är tandhygienister och tandläkare en del av lösningen för att minska muncancer

Sara Henricsson, doktorand.

Självupplevd oral hälsa och orofacialt utseende hos äldre vuxna.

 

Posterpresentationer

Sandra Lod Dimenäs, doktorand

En teoribaserad undervisningsmodell för förbättrad munhygien hos ungdomar- en behandlingsstudie

Ann-Catrin André Kramer, odont dr

Obstruktiv sömnapné i utbildning för tandhygienister – ett internationellt utvecklingsprojekt

Charlotte Johansson, doktorand

Att stärka individens egen förmåga till munhälsa vid psykisk ohälsa

Amela Fisic, doktorand 

Tandhygienisters och tandläkares rutiner kring personer med muntorrhet 

 

Kontaktinformation

Vid frågor om programmet
Lena Munck, Sveriges Tandhygienistförening
E-post:
lena.munck@tandhygienistforening.se

Vid frågor om anmälan
Resia Kongress
E-post: congress.uppsala@resia.se
Tel: 018-18 35 35 (Telefontid tisdag - torsdag kl. 9.00 - 12.00) 

Datum

24 april, 2022: Konferensen startar!

Arrangeras av