Välkommen till Linköping 24-26 april

Välkommen till Linköping 24-26 april

Välkommen till Linköping 24-26 april

Välkommen till Linköping 24-26 april

Måndag 25 april

Föreläsningar i Crusell-hallen:

Munnen – i ett större perspektiv

 

Moderator och presentatör: Fouzieh Eliassy,
vice ordförande Sveriges Tandhygienistförening och klinikchef i Folktandvården Region Östergötland

09.00 – 10.00. Inledning och stipendieutdelning

Yvonne Nyblom, ordförande Sveriges Tandhygienistförening

Munnen – alltid ett viktigt perspektiv

Anna Carin Dahlgren – tandvårdsdirektör, Region Östergötland

10.00 – 10.45 Paus för kaffe och besök i utställningen

10.45 – 12.00. Vad är nytt i de nya nationella riktlinjerna för tandvård?

Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för tandvård publicerades i remissversion i september 2021. Sedan riktlinjerna publicerades förra gången, 2011, har de bland annat utökats med rekommendationer för två nya grupper: barn samt personer som behöver särskilt stöd på grund av kognitiv svikt, psykisk ohälsa, skörhet eller andra funktionsnedsättningar och sjukdomar. Dessutom ligger större fokus på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder.

Sofia Orrskog och Katri Ståhlnacke som varit med och tagit fram de nya riktlinjerna kommer i föredraget att ha särskilt fokus på rekommendationer inom tandhygienistens arbetsområde.

Föreläsare: Sofia Orrskog, projektledare, Socialstyrelsen, PhD, MSc
Katri Ståhlnacke,
leg. tandhygienist, dr. odont. vet, KunskapsCentrum för äldres munhälsa, Region Örebro

12.00 – 14.00 Lunch och besök i utställningen

14.00 – 15.15  Bra eller dålig munhälsa – var ligger ansvaret?

Tandhälsan i Sverige blir generellt allt bättre, men en utmaning är att det finns stora skillnader mellan olika grupper och individer, som borde vara påverkbara. En mer jämlik tandhälsa kräver insatser på både grupp- och individnivå, och det är viktigt att ha kunskap om vilka faktorer som påverkar hälsan. Vilka insikter och verktyg kan man använda i arbetet för att utjämna skillnaderna vi ser idag? Eva-Karin Bergström ger i denna föreläsning exempel på hur man arbetat med frågan i Folktandvården Västra Götaland, där hon är enhetschef på Hälsoodontologiska enheten.

Föreläsare: Eva-Karin Bergström, leg. tandhygienist, odont dr.

15.15 – 16.00 Paus för kaffe och besök i utställningen

16.00 – 17.15 Så jobbar jag med beteendeförändringar – erfarenheter från kurser inom oral hälsa på avancerad nivå

Flera av de tillstånd och sjukdomar vi tandhygienister möter i vårt arbete har sitt ursprung i patientens levnadsvanor och vardagsrutiner. Hur kan vi som tandhygienist inspirera våra patienter till beteendeförändring för att uppnå en god oral hälsa? Vilka möjligheter finns idag för tandhygienister som vill fördjupa sig i oral hälsa efter grundutbildningen?

Linda Benjaminsson, leg. tandhygienist – kvalificerade rådgivande samtal med inriktning karies.

Sara Hed Rann, leg. tandhygienist – kvalificerade rådgivande samtal med inriktning parodontit.

Sandra Lod Dimenäs, leg. tandhygienist, presenterar kurser på avancerad nivå som erbjuds vid Göteborgs universitet.

Linda Benjaminsson
Sara Hed Rann
Sandra Lood Dimenäs

Tisdag 26 april

Föreläsningar i Crusell-hallen:

Munnen – i ett större perspektiv

09.00 – 10.15. Orala slemhinnesjukdomar och immunsystemet – vad vet vi? Vad ser jag? Vad gör jag?

 

Orala slemhinnesjukdomar är tämligen vanligt förekommande hos våra patienter. Många av dessa sjukdomstillstånd har immunologiska mekanismer som orsak och kan dessutom också manifestera sig på andra ställen i kroppen. Bengt Hasséus kommer i sin föreläsning att belysa det aktuella kunskapsläget om de vanligaste immunologiskt medierade slemhinnesjukdomarna, kliniskt utseende och behandlingsstrategier.

Föreläsare: Bengt Hasséus, docent, övertandläkare, avdelningen för oral medicin och patologi, Institutionen för odontologi, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet

10.15 – 11.00 Paus för kaffe och besök i utställningen

11.00 – 12.15 Munhålan tillhör kroppen – den parodontala hälsans betydelse för allmänhälsan

Under de senaste årtiondena har samband mellan parodontit och olika allmänsjukdomar rapporterats i vetenskapliga studier. De flesta av studierna har bedrivits i ett samarbete mellan odontologisk och medicinsk forskning och vi är nu på väg mot att den tidigare tydliga uppdelningen mellan munhålan och övriga kroppen kommer att försvinna. Föreläsningen redovisar det aktuella kunskapsläget avseende sambanden mellan parodontit och allmänsjukdomar som diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och cancer samt hur kunskapen appliceras i den kliniska vardagen.

Föreläsare: Anna Bogren, övertandläkare, odont dr. Umeå universitet

12.15 – 13.45 Lunch

13.45 – 14.15  Prisutdelning tipspromenad

14.15 – 15.30  Världens bästa knep för att må bra
Vill du bli mer tillfreds med livet? Då ska du öva upp din självmedkänsla. Det är att vara mer förstående inför dina egna fel och brister och att gilla dig själv i motgång. Eller – att vara lika vänlig mot dig själv som du skulle vara mot någon annan som är med om svårigheter. Självmedkänsla motverkar den negativa effekten av självkritik och prestationshets och har visat sig vara världens bästa knep för att må bra!

Föreläsare: Agneta Lagercrantz, författare till flera böcker om självmedkänsla. Under nästan 40 år var hon reporter på Svenska Dagbladet med inriktning på livsfrågor och psykologi. 

15.30 – 15.45 Avslutning

Tid kvar till konferensen

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Kontaktinformation

Vid frågor om programmet
Lena Munck, Sveriges Tandhygienistförening
E-post:
lena.munck@tandhygienistforening.se

Vid frågor om anmälan
Resia Kongress
E-post: congress.uppsala@resia.se
Tel: 018-18 35 35 (Telefontid tisdag - torsdag kl. 9.00 - 12.00) 

Datum

24 april, 2022: Konferensen startar!

Arrangeras av