Välkommen till Linköping 24-26 april

Välkommen till Linköping 24-26 april

Välkommen till Linköping 24-26 april

Välkommen till Linköping 24-26 april

Praktisk information

Dentalutställningen äger rum i foajéerna, i direkt anslutning till kongressalen, där också kaffebufféer dukas upp för deltagarna. Monterytan är 3 x 2 meter per utställare. I kostnaden ingår monteryta, el (220 V, 16 /32 amp debiteras extra), två konferensbord (120×45) samt två stolar. Bakväggen är vit med aluminiumram med företagsnamnet (ej logo) tryckt direkt på väggen. I utställaravgiften ingår även lunch för två personer per företag båda dagarna. Självklart ingår även kaffe för samtliga utställare. Ni får ytterligare exponering av ert företag då söndagens välkomstmingel kommer att ta plats i utställningen. Observera att inga give-aways får delas ut under välkomstminglet.

Kostnad för monterplats: 20 000 kronor exkl. moms.

Två personer från respektive företag erbjuds också entré till det föreläsningarna och det vetenskapliga programmet. Om ni är fler än två personer som kommer att bemanna er monter finns det möjlighet att köpa extra utställarpass.

Söndag 24/4

15.00 – 21.00 Registrering för deltagare på Linköping Konsert & Kongress

14.00 – 17.30 Iordningställande av montrar (montern skall vara färdigställd 17.30, allt emballage borttaget, pallar och emballage får ej förvaras synligt i och omkring din monter, utan tas omhand av Konsert & Kongress. Avgift för detta tas ut. Pris enligt beställningslistan.) 

19.30 – 22.00 Välkomstmingel i utställningen på Linköping Konsert & Kongress

Måndag 25/4

8.00 Dörrarna till utställningen för utställare öppnar

8.00 Registrering för deltagare på Linköping Konsert & Kongress

9.00 TandhygienistDagarna inleds med öppningsanförande och stipendieutdelning

9.30 Utställare på plats i utställningen

10.00 – 10.45 Kaffe och utställning

12.00 – 14.00 Lunch och utställning

15.15 – 16.00 Kaffe och utställning

19.00 Middag med underhållning på Linköping Konsert & Kongress

 

Tisdag 26/4

9.00 Dörrarna till utställningen för utställare öppnar

9.00 Föreläsningarna börjar

9.30 Utställare på plats i utställningen

10.00 – 10.45 Kaffe och utställning

12.15 – 13.45 Lunch och utställning

13.45 Prisutdelning tipspromenad

Nedmontering av monter kan ske efter prisutdelningen

15.30 Avslutning

Övrigt:

  • Följande finns förberett för er: Monterytan är 3 x 2 meter per utställare. I kostnaden ingår monteryta, el (220 V, 16 /32 amp debiteras extra), två konferensbord (120×45) samt två stolar. OBS! Tag med egen duk till bordet eftersom det inte ingår i monterpaketet. Duk el.dyl. att täcka över det man har i montern, när man lämnar montern, kan också vara bra att ha med.

  • Trådlöst nätverk: Det trådlösa nätverket styr om nätverkstrafiken till en inloggningssida med https. Då internet är otillgängligt under inloggningen certifierar inloggningssidan sig själv. För att använda vårt trådlösa nätverk krävs att datorn tillåter både omstyrning och självcertifiering. Kontrollera gärna detta med er IT-avdelning. Säkerhetsprogrammet F-Secure kan förbjuda detta. Problemet uppstår framförallt i Internet Explorer. För att få access till det trådlösa nätverket erhåller du inloggningsuppgifter, som finns i din monter om du beställt innan eller går att hämta ut i vår reception.

  • Kompletterande monterutrustning: Önskar ni ytterligare utrustning i era montrar beställs det direkt hos Linköping Konsert & Kongress:Utställarservice: exhibition@konsertkongress.se Beställningslistan listan hittar ni här.
    Beställningslistan ska fyllas i med faktura- och kontaktuppgifter samt materialbeställning. Beställningslistan ska vara Linköping Konsert & Kongress: Utställarservice tillhanda senast den 7 april 2022. OBS! Priset på beställningar som görs från och med den 8 april samt under själva konferensen är 50 % högre än ordinarie pris. 

  • Försäkring vid transport och förvaring av gods: Utställare och sponsorer ansvarar för utställda föremål, dekorationer och övrigt material. Vi rekommenderar därför alla företag att teckna en försäkring som täcker eventuell skada eller förlust. Varken Linköping Konsert & Kongress, Resia eller TandhygienistDagarna är ansvariga för utställares material.  
  • Frakt och godshantering: Allt gods som skickas i förväg, ska tydligt märkas med “TandhygienistDagarna 2022” och ert företagsnamn.

Leveransadress:  

Linköping Konsert & Kongress
TandhygienistDagarna 2022
Att: Utställande företag, monternummer
Monteransvarig:
Konsistoriegatan 7
582 22 Linköping

Ilastning sker lämpligast via Konsistoriegatan 7.
Max höjd: 2,45 meter. Max bredd: 2,10 meter.

Vid försändelser som kräver lossning med truck, måste detta förbeställas då truck annars ej finns att tillgå. Kostnad per timme: 795,-

Mottagning av gods tidigast 22/4, 2022
Gods som ankommer tidigare debiteras med 250,-/m3 och dag.
Avhämtning av gods senast 27/4, 2022
Gods som hämtas senare debiteras med 250,-/m3 och dag.

FÖR RETUR AV GODS KRÄVS IFYLLDA FRAKTSEDLAR SOM SÄTTS PÅ GODSET SAMT KONTAKT MED FRAKTFIRMA. Ta kontakt med utställarservice på Linköping Konsert & Kongress om du önskar hjälp med frakthanteringen efter utställningen.

  • Parkering: För att in-/utflytt ska fungera så smidigt som möjligt – planera så att endast ett kortare stopp krävs för i-/urlastning och att fordonet därefter flyttas till någon av de intilliggande parkeringarna (ca 3 – 5 min gångväg.) Vagnar, truckar och säckkärror finns att låna. Parkering på Linköping Konsert & Kongress är begränsad. Parkering är förbjuden på torget vid entrén. Hänvisning ges till den befintliga parkeringen. Vid mån av plats kan parkering beställas innan via beställningslistan (först till kvarn). Kostnad 100:- per dygn.

 

Kontaktinformation

Vid frågor om programmet
Lena Munck, Sveriges Tandhygienistförening
E-post:
lena.munck@tandhygienistforening.se

Vid frågor om anmälan
Resia Kongress
E-post: congress.uppsala@resia.se
Tel: 018-18 35 35 (Telefontid tisdag - torsdag kl. 9.00 - 12.00) 

Datum

24 april, 2022: Konferensen startar!

Arrangeras av